GRASlogo

De Nuloptie
over stadjers en de maakbaarheid van het Groninger Forum

WE HEBBEN LAATSTE 2 EXEMPLAREN!
Met de beste bedoelingen en een krachtig ruimtelijke ordeningsapparaat werkt de gemeente Groningen al jaren aan oplossingen voor (ruimtelijke) problemen. Maar wat als er geen grote opgaven meer zijn? Wat als de weerstand groeit en het wantrouwen tussen burgers en gemeente toeneemt?

Een zomer lang sprak Martijn Duineveld talloze Stadjers, politici en experts over de maakbaarheid van de stad en de totstandkoming van het Groninger Forum. Dit boek is zijn interpretatie van een reeks interviews, aangevuld met krantenartikelen, websites en boeken. Met De nuloptie geeft hij een bijzonder inkijkje in de relatie tussen overheid en burger in tijden van wantrouwen, crisis en opkomend populisme.

De nuloptie is een project dat CASA, het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem, op uitnodiging van Platform GRAS realiseerde in de stad Groningen. Met de uitnodiging hoopt Platform GRAS het gesprek over de stad van een nieuwe impuls te voorzien. Immers: ogen van buiten kijken anders. Om de klus te klaren nodigde CASA Martijn Duineveld uit. De Nuloptie is het resultaat van zijn werkzaamheden.

Dr. Ir. Martijn Duineveld is universitair docent bij de Leerstoel Sociaal-ruimtelijke Analyse van de Wageningen Universiteit. Hij is geïnteresseerd in de relaties tussen macht, mensen en de fysieke leefomgeving. Duinevelds onderzoeksactiviteiten zijn vooral gericht op de wijze waarop burgers, planners en (landschaps)architecten hun macht gebruiken om de ruimtelijke omgeving te beïnvloeden.

De film De Nuloptie is ook nog online te bekijken.
pagina's79
jaar2011
ISBN978-90-71903-35-9
onderzoek en tekstMartijn Duineveld
redactiejtredactie.nl, Platform GRAS
vormgevingGijs Bekenkamp
drukWM Veenstra Druk
fotografieBe Media

prijs: €2.50 (incl. BTW)

BTW (9.00%): €0.21

Bestellen